Home page > O nás

O nás

Hlavní velitelství Vojenské policie, Praha

Hlavní velitelství Vojenské policie je nadřízeným útvarem pro jednotlivá územní velitelství. Je orgánem pro zpracování koncepce a řízení policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvo obrany, v rozsahu vymezeném zákonem č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).

V čele Hlavního velitelství Vojenské policie a současně celé Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie brigádní generál Ing. Miroslav Murček, který je přímo podřízený ministrovi obrany České republiky.

 

Zástupcem náčelníka Vojenské policie je plukovník gšt. Ing. Jiří Roček.

Zástupcem náčelníka Vojenské policie pro trestní řízení je plukovník Mgr. Jaromír Štěpánek.

 

 

Nahoru