Home page > Aktuality > Zdravotničtí instruktoři CLS předávali zkušenosti vojenským policistům

Zdravotničtí instruktoři CLS předávali zkušenosti vojenským policistům

7.11.2017 • Dvanáct vojenských policistů absolvovalo v uplynulých dvou týdnech zdravotnický výcvik Combat Life Saver (CLS). U 4. brigády rychlého nasazení v Žatci na jednom z akreditovaných výukových center CLS v Armádě České republiky se vojenští policisté učili zachraňovat své kolegy přímo v boji podle metodiky Tactical Combat Casualty Care (TCCC).

Zástupci pohotovostního oddělení Velitelství Vojenské policie Tábor, členové oddělení ochrany osob a oddělení ochrany a doprovodů Velitelství ochranné služby Vojenské policie a příslušníci Hlavního velitelství Vojenské policie prošli výcvikem v souladu s metodikou TCCC. Jde o techniku poskytování neodkladné zdravotnické pomoci v bojových a extrémních podmínkách. "Sílesáci" musí umět nejen poskytnout první pomoc, zachovat si chladnou hlavu, umět se pohybovat v daných podmínkách, ale i evakuovat postiženého za ztížených podmínek do příslušného zdravotnického střediska. 

​I když je kurz koncipován primárně pro bojové podmínky, vojenští policisté jej mohou využít i v civilním prostředí v přímém výkonu služby. Tento druh výcviku slouží ke zvýšení efektivity poskytované zdravotní péče při řešení náhlých traumatických zranění, kterými jsou například amputace končetin nebo ošetření střelného poranění. "Každý vojenský policista musí být schopen poskytnout adekvátní zdravotní péči každému, pokud to situace a možnosti dovolují. Proto je nedílnou součástí tohoto kurzu i výuka improvizace, která mnohdy rozhoduje o tak důležitých minutách potřebných pro přežití pacienta, který je v důsledku zranění v ohrožení života," uvedl rotmistr Martin Komló z Velitelství ochranné služby Vojenské policie. Rotmistr Komló je zdravotnický záchranář a je jedním z instruktorů CLS.

​V průběhu kurzu vojenští policisté získali kromě teorie v žateckém CLS centru rovněž praktické zkušenosti v oblastech krizové komunikace, navštívili dispečink zdravotnické záchranné služby v Praze, prověřili si své znalosti a dovednosti v oblasti vodní záchranné služby a absolvovali školení, jak používat automatický externí defibrilátor (AED). Pod vedením plukovníka Tomáše Henlína z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice absolventi kurzu ve výcvikovém středisku ÚVN - VFN reálně aplikovali všechny postupy a měli rovněž možnost zúčastnit se právě probíhajícího výzkumu z oblasti aplikace chirurgických postupů při zajišťování dýchacích cest ve ztížených podmínkách. Pracovali v absolutní tmě, kdy používali přístroje nočního vidění.

Při závěrečné zkoušce na střelnici Policie České republiky v obci Nečichy všichni úspěšně zvládli nasimulované reálné činnosti, při kterých bylo nezbytné skloubit taktické dovednosti a nově nabyté znalosti z oblasti urgentní medicíny v bojovém prostředí. Certifikáty o absolvování kurzu převzali vojenští policisté z rukou instruktorů CLS centra Žatec nadrotmistra Mojmíra Javorka a rotmistra Jiřího Vlčka.

Foto: rotmistr Martin Komló (VeOSVP)

Fotogalerie

Nahoru