Home page > Aktuality > Za dohledu nejvyššího státního zástupce převzali noví vojenští policisté služební průkazy

Za dohledu nejvyššího státního zástupce převzali noví vojenští policisté služební průkazy

28.6.2017 • Třicet devět nových vojenských policistů včera v historickém sále barokního zámku ve Slavkově převzalo za přítomnosti významných hostů služební průkazy. Stalo se tak po jejich úspěšném absolutoriu dvacetitýdenního Odborného základního kurzu VP.

Jednou z nich je i četařka Jana Vláčilová. Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na myšlenku sloužit u Vojenské policie ji přivedl její bratr, se kterým bude Jana sloužit u Velitelství ochranné služby VP v Praze. „Policejní kurz byl zpočátku poměrně obtížný, ale díky vynikajícímu přístupu instruktorů se mi podařilo vše zvládnout,“ prozradila sympatická kolegyně. Na svoji první směnu, do které nastoupí již ve čtvrtek, se těší a ve svém volném čase se chce věnovat studiu angličtiny.

Náčelník oddělení přípravy a výcviku Hlavního velitelství Vojenské policie podplukovník Libor Daněk zdůraznil, že pro učení se novým znalostem a dovednostem měli absolventi prostor, podmínky i čas, ale tím jejich snažení nekončí. „Ve své budoucí kariéře nevystačíte pouze s doposud získanými znalostmi a vědomostmi. Musíte na sobě dále tvrdě pracovat – zejména se sebevzdělávat,“ řekl podplukovník Daněk.

Každý, kdo chce vstoupit do řad Vojenské policie, musí mít zpravidla odslouženy minimálně dva roky v armádě. Po výběrovém řízení, jehož součástí je psychologické vyšetření a přezkoušení z tělesné přípravy, zájemce musí absolvovat Odborný základní kurz VP ve Vyškově. Následně je po úspěšném složení závěrečných zkoušek, jenž jsou zaměřeny na zvládnutí teorie i praxe, zařazen na místo u některého z velitelství VP v Praze, Táboře nebo v Olomouci.

Brigádní generál Pavel Kříž novým příslušníkům VP poblahopřál a poděkoval jejich blízkým. Zmínil, že bez jejich podpory a pochopení, by bylo podstatně náročnější plnit požadavky kladené na práci u Vojenské policie. „Věřím, že se nyní dívám na odhodlané lidi, kteří jsou připraveni plnit veškeré povinnosti s nejvyšším nasazením a radostí, na lidi, kterým bude skutečnou ctí nadále rozvíjet tradice a dobré jméno VP, protože Vojenská policie bude vždy pouze taková, jací budou její vojenští policisté,“ uvedl náčelník Vojenské policie.

„Slibuji, že budu jako vojenský policista ve shodě se svým svědomím, přesvědčením a podle svých nejlepších schopností hájit zájmy ČR, jejich občanů, rezortu Ministerstva obrany i spojenecké závazky ke koaličním partnerům. Budu plnit rozkazy nadřízených a budu dbát na profesionální přístup při plnění svých povinností tak, jak je vyžaduje zákon o Vojenské policii a další normy právního řádu ČR. Budu bránit hodnoty založené Listinou základních práv a svobod a demokracii,“ zaznělo z úst četaře Tomáše Pomikala, který tak učinil jménem všech nových absolventů.

Součástí slavnostního nástupu, který se odehrál v prostorách národní kulturní památky v malém městě velkých dějin, bylo rovněž udělení třiatřiceti vyznamenání VP. Náčelník VP ČR brigádní generál Pavel Kříž předal za iniciativní a příkladné plnění výuky a výcviku Odborného základního kurzu VP věcný dar nadrotmistru Aleši Josefimu, rotmistru Marku Pomikalovi a četaři Tomáši Pomikalovi.

Ceremoniálu se zúčastnila řada významných hostů včetně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, policejního prezidenta PČR generálmajora Tomáše Tuhého, státního tajemníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloně a náčelníků VP Německa, Rakouska nebo Slovenska.

Fotogalerie

Nahoru