Home page > Aktuality > Vojenská policie vzdělávala v rámci projektu BESIP

Vojenská policie vzdělávala v rámci projektu BESIP

Ve středu 20. listopadu zaplnili konferenční sál hotelu DAP účastníci semináře Prevence v silničním provozu „BESIP“, který pořádala Vojenská policie ve spolupráci s Agenturou personalistiky. Výuková témata byla rozmanitá a měla jediný cíl – pomocí prevence zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Seminář, který byl určený ke vzdělání příslušníků resortu Ministerstva obrany a výkonných orgánů pro Prevenci rizikového chování personálu resortu MO (PRCH ReMO), slavnostně zahájil zástupce náčelníka Vojenské policie plukovník Roman Bis. Ve svém úvodním projevu zdůraznil, jak zásadní je mít znalosti v oblasti BESIP, z důvodu zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale aby se také začal snižovat počet nehod a přestupků zaměstnanců rezortu.

Následné části semináře už se plně nesly ve faktickém vzdělávacím duchu. Celkem ve čtyřech přednáškách se odborníci věnovali tématům, jakými jsou nástroje pro zvyšování bezpečnosti v dopravě, faktory přispívající ke vzniku dopravních nehod, národní strategie bezpečnosti silničního provozu a zejména důvody, proč je nutné se problematice prevence v silničním provozu věnovat.

Jedním z přednášejících byl i zástupce Ministerstva dopravy Mgr. Tomáš Neřold, jenž posluchačům představil strategické kroky při propagaci prevence široké veřejnosti a seznámil je s aktuálními kampaněmi a podpůrnými materiály BESIP. Během svého výkladu též výrazně ocenil iniciativu Vojenské policie, která akci BESIP pro rezort MO upořádala. „Ocenění pana Neřolda si samozřejmě velmi vážíme. Někteří účastníci semináře se zmínili, že si odnesli spoustu nových  podstatných poznatků. Doufejme, že to padne na úrodnou půdu napříč celým rezortem,“ vyhodnotila seminář majorka Kuthanová z Vojenské policie.

Fotogalerie

Nahoru