Home page > Aktuality > Vojenská policie ukázala řidičům, jak reagovat na vojenskou kolonu

Vojenská policie ukázala řidičům, jak reagovat na vojenskou kolonu

Simulace přesunu jednotek ozbrojených sil byla tématem dopravně-preventivní akce, kterou ve středu 24. dubna na bývalém letišti u obce Kámen zrealizovala Vojenská policie (VP) ve spolupráci s BESIP. Cílem této akce bylo řidičům osvětlit problematiku přesunů vojenských kolon v běžném provozu.

Jednotky Armády České republiky (AČR) mohou řidiči na silnici potkat běžně v průběhu celého roku, kdy se po našem území přesouvají z důvodu plnění služebních úkolů. V současné době se již mohou setkávat i s přesuny zahraničních armád. V obou případech bývají kolony zpravidla doprovázeny Vojenskou policií.

Ačkoli zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích uvedenou problematiku řeší, většina řidičů přesto neví, jak se chovat, pokud kolonu doprovázenou vozidly s právem přednosti v jízdě potká. „Neohleduplné chování řidičů, ať už jde o nebezpečné předjíždění, zakázané zařazování se do kolon či nerespektování pokynů příslušníků VP, může silně ohrozit bezpečnost silničního provozu,“ řekl řídící akce, vojenský policista, major Robert Netrval.

Při vyhodnocování kritických bodů uvedené problematiky nelze opomenout ani technický faktor. Z hlediska účelu použití má bojová technika odlišnou konstrukci. Výhled řidiče z bojového vozidla je značně omezen. Rozhodne-li se řidič civilního automobilu z nějakého důvodu neoprávněně zařadit do vojenské kolony, řidič bojového vozidla jej nemusí vidět. Obdobně lze pohlížet na rizikové vstupování chodců do vozovky.

Vojenská kolona na akci „Kámen“ byla složena z vozidel Land Rover Defender 110, z pěti kolových bojových vozidel pěchoty Pandur II a jednoho vozidla Tatra 810. Doprovod kolony byl ze strany Vojenské policie zabezpečen motocyklem BMW 1200GS a dvěma vozidly Škoda Octavia. Během jednotlivých ukázek došlo ke zjištění těchto faktických dat:

  • pohybuje-li se kolona o délce 960m rychlostí 40 km/h, potřebuje řidič automobilu jedoucí rychlostí 90 km/h k předjetí kolony 72s na dráze 1800 m;
  • při nuceném náhlém zastavení v rychlosti 70 km/h zastaví osobní automobil na dráze 21m, kdežto bojové vozidlo na dráze 39m.

„Předjížděcí manévr by měl každý řidič pečlivě zvážit. Následky nebezpečného chování řidičů mohou být totiž pro ně i pro ostatní účastníky silničního provozu fatální,“ zdůraznila tisková a informační důstojnice VP nadporučice Nikola Hájková.

Co mít tedy při střetu s kolonou ozbrojených sil na paměti?

  • Nepředjíždějte kolonu, pokud nemáte k dispozici dostatečně dlouhý dráhový a časový úsek
  • Do kolony se nikdy nezařazujte
  • Dbejte pokynů vojenských policistů.

 

Autor fotografií: kpt. Dušan Vítů

Fotogalerie

Nahoru