Home page > Aktuality > Třicet dva nových vojenských policistů převzalo na zámku ve Slavkově služební průkazy

Třicet dva nových vojenských policistů převzalo na zámku ve Slavkově služební průkazy

22.5.2018 • V historickém sále barokního zámku ve Slavkově převzalo v pondělí 21. května, za přítomnosti významných hostů, služební průkazy třicet dva nových vojenských policistů. Stalo se tak po jejich úspěšném absolutoriu Odborného základního kurzu VP.

Jedním z nich byl i rotmistr Vladimír Matuštík. „Slibuji, že budu jako vojenský policista ve shodě se svým svědomím, přesvědčením a podle svých nejlepších schopností hájit zájmy ČR, jejich občanů, rezortu Ministerstva obrany i spojenecké závazky ke koaličním partnerům. Budu plnit rozkazy nadřízených a budu dbát na profesionální přístup při plnění svých povinností tak, jak je vyžaduje zákon o Vojenské policii a další normy právního řádu ČR. Budu bránit hodnoty založené Listinou základních práv a svobod a demokracii,“ zaznělo z jeho úst. Učinil tak jménem všech nových absolventů a poděkoval nejen instruktorům školy, ale také rodinám a blízkým nových vojenských policistů, kteří s nimi budou sdílet jejich novou kariéru.

Zástupce náčelníka Vojenské policie brigádní generál Pavel Chovančík zmínil, že již během dvaadvacetitýdenního kurzu mladí kolegové na vlastní kůži zjistili, jak moc je práce vojenského profesionála nejen fyzicky, ale i psychicky náročná a zodpovědná. Zdůraznil, jak nutné je si uvědomit, že dnem převzetí služebních průkazů se absolventi stávají plnohodnotnými vojenskými policisty se všemi právy, ale také povinnostmi, které vyplývají ze zákona o Vojenské policii. "Abychom všichni mohli plnit náročné úkoly vyplývající z našeho služebního zařazení, musíme na sobě pracovat neustále," uvedl brigádní generál Chovančík.

Náčelník oddělení přípravy a výcviku Hlavního velitelství Vojenské policie podplukovník Libor Daněk zhodnotil, že pro učení se novým znalostem a dovednostem měli absolventi prostor, podmínky i čas, ale tím jejich snažení nekončí. "Vaší zbraní by mělo být hlavně slovo! Slovo je živé, mocné a ostré jako meč. Proto zkoumejte každý sám sebe a připravujte se na každodenní život," řekl podplukovník Daněk.

Každý, kdo chce vstoupit do řad Vojenské policie, musí mít zpravidla odslouženy minimálně dva roky v armádě. Po výběrovém řízení, jehož součástí je psychologické vyšetření a přezkoušení z tělesné přípravy, zájemce musí absolvovat Odborný základní kurz VP ve Vyškově. Následně je po úspěšném složení závěrečných zkoušek, jenž jsou zaměřeny na zvládnutí teorie i praxe, zařazen na místo u některého z velitelství VP v Praze, Táboře nebo v Olomouci.

Součástí slavnostního nástupu, který se odehrál v prostorách národní kulturní památky v malém městě velkých dějin, bylo za přítomnosti starosty města Slavkova Michala Boudného rovněž udělení vyznamenání Vojenské policie a předání pamětních odznaků příslušníkům druhé jednotky Vojenské policie KAMBA, jejichž úkolem byla ochrana objektu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu a osobní ochrana příslušníků diplomatické mise. Brigádní generál Pavel Chovančík ocenil za dosahování výtečných výsledků v průběhu studia i čtyři absolventy Odborného základního kurzu Vojenské policie, nadporučíka Petra Forró, poručici Renatu Procházkovou, poručíka Michala Sýkoru a rotmistra Ladislava Chlapce.

Foto: o. z. Josef Trnka, Hlavní velitelství Vojenské policie

Fotogalerie

Nahoru