Home page > Aktuality > Štáb mnohonárodního praporu vojenské policie prověřil v Brně své schopnosti

Štáb mnohonárodního praporu vojenské policie prověřil v Brně své schopnosti

26.4.2016 • V průběhu uplynulého týdne se uskutečnilo v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně cvičení mnohonárodního praporu vojenské policie (NATO MNMPBAT).

"Cílem štábního cvičení SHARP LYNX 2016 bylo procvičit zejména systém velení a řízení před nadcházejícím velkým cvičením států NATO ANAKONDA 2016, které se uskuteční v červnu na území Polska," uvedl podplukovník Roman Gavlas, který společně s plukovníkem gšt. Dušanem Švandrlíkem zastřešili jak komplexní přípravu cvičení, tak jeho vlastní průběh. 

Nedílnou součástí přípravy štábu NATO MNMPBAT bylo prověřit zpracované standardní operační postupy, způsob reakce na incidenty dle stanovených taktických postupů, řešení krizových situací a stmelení celého štábu praporu, který tvoří příslušníci vojenských policií partnerských států NATO - České Republiky, Slovenska, Chorvatska, Polska a USA.

Do cvičení SHARP LYNX 2016 se mimo příslušníků Vojenské policie Česká republiky, Polska, Slovenska, Chorvatska a USA zapojila i 7. mechanizovaná brigáda z Hranic, která poskytla řídícímu štábu své příslušníky na pozice operátorů simulačních systémů.

Součástí cvičení byla i konference náčelníků vojenských policií, kteří jsou nevyšší autoritou projektu NATO MNMPBAT a mají v něm rozhodovací pravomoc. "V průběhu konference jsme stanovili další směr rozvoje mnohonárodního praporu, odsouhlasili činnosti v roce 2016 a stanovili výcvikové aktivity pro rok 2017 s výhledem do roku 2020," konstatoval plukovník gšt. Dušan Švandrlík.

Fotogalerie

Nahoru