Home page > Aktuality > Slavnostní vyřazení absolventů Odborného základního kurzu VP

Slavnostní vyřazení absolventů Odborného základního kurzu VP

Dne 17. 6. 2021 se v prostorách Sálu Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov uskutečnil akt slavnostního vyřazení absolventů Odborného základního kurzu Vojenské policie a udělení medailí příslušníkům 10. jednotky VP KAMBA.

Studium online formou v době pandemie Covid-19 bylo v mnoha aspektech složitější, než se může zdát, zejména v oblastech, kde je potřeba praktické procvičování získaných dovedností – služební zákroky, dopravní služba a jiné. Oddělení základní odborné přípravy Hlavního velitelství VP však připravilo studijní bloky, včetně intenzivních období zaměřených na praxi tak, že všichni posluchači byli dobře připraveni na vykonání závěrečných zkoušek. Tomuto faktu odpovídá i vysoká úspěšnost absolventů.

Samotného aktu vyřazení se kromě posluchačů a odměněných zúčastnili i vrcholní představitelé HVeVP a jednotlivých regionálních velitelství.

Ti, kteří úspěšně kurz absolvovali a mají právo nosit policejní číslo, se naplno zapojí do činnosti u svých útvarů. Ti méně úspěšní budou mít šanci na opravnou zkoušku v září.

 

 

Autor článku: prap. Petr Talaš

Fotogalerie

Nahoru