Home page > Aktuality > Před Mnohonárodním praporem vojenské policie NATO stojí nová výzva

Před Mnohonárodním praporem vojenské policie NATO stojí nová výzva

Ve dnech 2. – 6. prosince 2019 se v Olomouci uskutečnila NATO MNMPBAT ANNUAL SUMMARY CONFERENCE. Kromě tradičního vyhodnocení činností Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT) v uplynulém roce, předání předsednictví v rámci řídícího výboru projektu, výměny personálu na klíčových (rotačních) postech jednotky a plánování aktivit na rok 2020, se zde prapor začal připravovat na novou éru, kterou symbolizuje zapojení Gruzie do projektu.

Tato inciativa vzešla ze Summitu NATO ve Walesu v roce 2014 a je součástí souboru opatření zaměřených na podporu výstavby ozbrojených sil Gruzie známých pod zkratkou SNGP (Substantial NATO Georgia Package).

NATO MNMPBAT je předurčen pro působení v operacích NATO a je schopen plnit širokou škálu specifických vojensko-policejních činností. Od počátku  se v projektu intenzivně angažují čtyři státy: Polsko jako vedoucí národ, Česká republika, Slovensko a Chorvatsko. V souladu s Implementační dohodou NATO MNMPBAT tedy Gruzie požádala o vstup do projektu a po absolvování příslušných procedur získala  status „Partner“. V praxi to znamená, že se vybraní příslušníci vojenské policie Gruzie mohou účastnit všech aktivit praporu, nicméně zatím nemají hlasovací právo v řídícím výboru. Gruzie však s maximální podporou stávajících členů projektu cílevědomě pracuje na tom, aby se v budoucnu stala plnohodnotným členem NATO MNMPBAT.

Jednotka vojenské policie Gruzie se v příštím roce na přelomu září a října zúčastní cvičení NATO MNMPBAT „SHARP LYNX 2020“ v Polsku. Pro prapor je to velká výzva, jelikož se bude jednat o rozsáhlé certifikační cvičení dle NATO CREVAL (NATO Combat Readiness Evaluation) – znovupotvrzení bojové připravenosti celé jednotky. Na řádný průběh začleňování Gruzie do projektu NATO MNMPBAT dohlíží plukovník Piotr Pawlica z velvyslanectví Polska v Tbilisi, jenž je koordinátorem projektu SNGP za oblast vojenské policie.

„Vstup Gruzie do Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO je jedinečnou příležitostí, jak využít široké spektrum výcvikových kapacit, kterými jednotka disponuje. Tyto schopnosti mohou být samozřejmě v budoucnu poskytnuty i ve prospěch dalších spojenců. Zúročíme tak mnohaleté zkušenosti z výcviku zahraničních ozbrojených složek vojensko-policejního charakteru, které příslušníci praporu získali při operačním nasazení,“ komentoval začlenění Gruzie do praporu náčelník Vojenské policie (NVP) České republiky plukovník Murček.

NVP České republiky plukovník Miroslav Murček, NVP Gruzie plukovník Giorgi Bubunauri, ředitel VP Slovenska plukovník Michal Migát a další pověření zástupci účastnických zemí NATO MNMPBAT  diskutovali o budoucím vývoji projektu.

Jednáním byl přítomen i náčelník oddělení koordinace zahraničních aktivit VP Německa podplukovník Thorsten Stoll, který zde prezentoval německý projek FNC (Framework Nations Concept) a možnosti případného zapojení NATO MNMPBAT do této iniciativy v rámci Cluster MP -  cílem je  zvyšování interoperability a sdílení schopností vojenských policií evropských států NATO a PfP (Partnership for Peace). Přestože prapor čeká náročný rok, zkušení velitelé si se se svými úkoly jistě poradí.

Fotogalerie

Nahoru