Home page > Aktuality > Posluchači Kurzu Generálního štábu se seznámili se schopnostmi Vojenské policie

Posluchači Kurzu Generálního štábu se seznámili se schopnostmi Vojenské policie

2.3.2018 • Ve čtvrtek 1. března 2018 navštívilo Olomouc třicet sedm posluchačů Kurzu Generálního štábu, aby se blíže seznámilo s činností Vojenské policie. V Žižkových kasárnách je osobně přivítal náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž a velitel teritoriálního velitelství Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček.

Velitelství Vojenské policie Olomouc pro posluchače kurzu připravilo celodenní prezentaci schopností Vojenské policie, včetně statických a dynamických ukázek. V úvodu vystoupil brigádní generál Kříž a seznámil studenty s organizační strukturou, počty, postavením a úkoly Vojenské policie. Během svého výkladu řekl, že Vojenská policie je službou pro Armádu ČR. "Náš úkol je realizovat policejní ochranu Ministerstva obrany a ozbrojených sil. Pokud bychom tuto ochranu na sto procent nenaplňovali, nemá existence Vojenské policie smysl," zdůraznil brigádní generál Kříž.

​Následovala přednáška na téma "Vojenská policie ve společných operacích", kterou přednesl plukovník v z. Luboš Bahník. Studenti se seznámili s místem a úlohou Vojenské policie a s jejími základními funkcemi, které vyplývají z doktrín NATO a Doktríny AČR. Plukovník v z. Luboš Bahník doplnil přednášku příklady ze své dlouholeté praxe. Dopolední program uzavřela seminární beseda, kde na otázky studentů reagovali náčelník Vojenské policie, velitel teritoriálního velitelství Vojenské policie a plukovník v z. Bahník. Těžištěm diskuse se stala budovaná schopnost biometrie. Studenti se zajímali o stav budování této schopnosti, o právní rámec použití a o možnost praktického využití v zahraničních operacích.

V odpoledních hodinách byla k vidění statická ukázka techniky, výstroje a výzbroje Vojenské policie, během které na dotazy studentů erudovaně odpovídali nejenom příslušníci Oddělení dopravní a pořádkové služby a Pohotovostního oddělení Velitelství Vojenské policie Olomouc, ale i příslušníci ostatních velitelství Vojenské policie. Součástí statických ukázek bylo pracoviště pyrotechnické a kriminální služby, kde si posluchači mohli mimo jiné prakticky vyzkoušet činnost technika kriminální služby při zajišťování stop a důkazů. Na dalším samostatném pracovišti vojenští policisté přiblížili biometrii, která se používá k identifikaci osob, např. autentizací otisků prstů či obrazu oční duhovky. Posluchači sledovali proces sběru dat a způsob jejich zpracování.

„Nejlákavější částí prezentace byla bezesporu dynamická ukázka,“ uvedl jeden z posluchačů kurzu. Nejprve policisté předvedli zvládání agresivního davu za použití neletálních (nesmrtících) zbraní. Následovalo ohledání místa nálezu podezřelých balíčků s pomocí služebního psa, speciálně vycvičeného na vyhledávání výbušnin a zbraní. Sedmiletý Ector bez zaváhání označil jeden z balíčku, ve kterém byla uložena výbušnina. V samotném závěru ukázky zazněla hlasitá detonace, kdy vojenští policejní pyrotechnici zničili nástražný výbušný systém pomocí pyrotechnického robota.

​Foto: nadrotmistryně Tereza Borovská, VeVP Olomouc

Fotogalerie

Nahoru