Home page > Aktuality > Nový směr spolupráce se zrodil ve Vídni

Nový směr spolupráce se zrodil ve Vídni

25.4.2016 • Před dvěma týdny se ve Vídni sešli náčelníci Vojenské policie ČR a Rakouska. Česká strana se seznámila s reálným nasazením rakouských vojenských policistů při masivním přílivu uprchlíků na hranicích našich sousedů.

 Zástupci Vojenské policie ČR se ve Vídni v čele se svým náčelníkem plukovníkem gšt. Pavlem Křížem zúčastnili jednání s rakouskými kolegy. Plukovník Franz Baumgartner náčelník rakouské Vojenské policie přivítal delegaci v kasárnách Marie Terezie, kde byly rovněž připraveny statické i dynamické ukázky činností, schopností a vybavení rakouské Militärstreife.

Hlavním tématem jednání bylo reálné nasazení rakouské Militärstreife na masivní příliv uprchlíků na několika klíčových místech rakouských hranic. Čeští vojenští policisté si na hraničním přechodu se Slovinskem ve Spielfeldu prohlédli objekt pro registraci a přesun migrantů, seznámili se s jednotlivými pracovišti. Následovalo několik prezentací a rozhovorů, kde byly rozebrány klíčové postupy a role zainteresovaných subjektů. Zvláštní důraz byl položen na oblast spolupráce mezi jednotlivými silovými rezorty a nevládními organizacemi a způsobem řízení a předávání úkolů mezi nimi. "Spolupráce v takovém heterogenním prostředí stejně jako situace samotná, zejména v první fázi migrační vlny, přinesla spoustu problémů, jak v oblasti materiálního zabezpečení, tak v oblasti spolupráce a kooperace mezi participujícími subjekty," uvedl plukovník Baumgartner. Veškerá úskalí byla včas zmapována. Na základě jejich vyhodnocení se poučil management a objekt bude v průběhu letošního roku dovybaven.

"Vojenská policie ČR provede na základě získaných poznatků analýzu potřebných schopností a zdrojů ke zvládání obdobné situace na našem území, aby byla následně připravena policejně podpořit AČR a spolupracovat s PČR na kritických místech hraničního pásma v případě masivního přílivu uprchlíků na naše území, " potvrdil plukovník Kříž.

Fotogalerie

Nahoru