Home page > Aktuality > Nové posily Vojenské policie

Nové posily Vojenské policie

Odborné požadavky pro výkon  služby vojenského policisty i navzdory komplikacím způsobeným koronavirovou krizí splnilo 32 uchazečů. Vojenská policie tak získala do svých řad nové posily.

V pátek 10. července bylo v prostorách Velitelství výcviku Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově slavnostně vyřazeno 32 nových vojenských policistů. Své služební průkazy převzali z rukou náčelníka Vojenské policie plukovníka Miroslava Murčeka. Osobně novopečeným policistům pogratuloval i velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala.

Odborný základní kurz Vojenské policie byl v souvislosti s opatřeními v rámci boje proti koronaviru v průběhu přerušen a jeho běžná délka se tak prodloužila o 2 měsíce. Účastníci kurzu během této pauzy neměli prostor zahálet. Vykonávali služební činnost u svých posádek a navíc si museli v živé paměti stále udržovat nově nabité odborné vědomosti a dovednosti, aby po uvolnění opatření mohli plynule ve výuce pokračovat.

I přes veškeré obtíže se mezi novými vojenskými policisty našli 3 vynikající absolventi - kapitán Igor Balogh, praporčík Pavel Vlček a rotmistr Tomáš Uxa, kteří za svůj aktivní přístup a za své výkony vysoce přesahující požadované minimum, byli na nástupu oceněni náčelníkem Vojenské policie. „Jste na samém začátku kariéry vojenského policisty, ale jednou budete stát na našich místech, na místech velitelů či specialistů. Dělejte pro svůj růst to nejlepší, co dovedete. Přeji vám mnoho štěstí,“ řekl ve svém projevu plukovník Murček.

Ať už na Velitelství Vojenské policie Olomouc nebo Tábor, na Velitelství ochranné služby VP nebo na Hlavním velitelství VP, vojenští policisté plní své poslaní v souladu s myšlenkou slibu jejich absolutoria: „Slibuji, že budu jako vojenský policista ve shodě se svým svědomím, přesvědčením a podle svých nejlepších schopností hájit zájmy ČR, jejích občanů, rezortu Ministerstva obrany i spojenecké závazky ke koaličním partnerům. Budu plnit rozkazy nadřízených a budu dbát na profesionální přístup při plnění svých povinností tak, jak je vyžaduje zákon o Vojenské policii a další normy právního řádu ČR. Budu bránit hodnoty založené Listinou základních práv a svobod.“

Fotogalerie

Nahoru