Home page > Aktuality > Náčelník Vojenské policie se seznámil s činností ochránců

Náčelník Vojenské policie se seznámil s činností ochránců

Náčelník Vojenské policie plukovník Miroslav Murček navštívil v úterý 7. května objekt Strahov, kde se podrobně seznámil s činností Oddělení ochrany osob a Oddělení doprovodů Velitelství ochranné služby Vojenské policie (VeOSVP).

Ochranná služba je jedna ze specifických činností Vojenské policie. Oddělení ochrany osob a Oddělení doprovodů VeOSVP plní úkoly ochrany a doprovodu určených osob a zahraničních delegací. Zabezpečují také přepravu finančních hotovostí apod. Významným úkolem je i zabezpečení osobní ochrany ministra obrany České republiky, určených funkcionářů MO a určených funkcionářů Generálního štábu Armády ČR.

K výkonu těchto činností potřebují vojenští policisté speciální techniku a vybavení, ať už se jedná o zbraně, vozidla, motocykly či různé monitorovací a zabezpečovací systémy. „Považuji za důležité mít přehled o tom, co jednotlivá oddělení zabezpečují a znát náplň práce jejich příslušníků. V případě řešení nějakého problému či naléhavé situace pak vím, co uskutečnit lze a co ne,“ okomentoval svoji návštěvu u ochranné služby VP plukovník Murček.

Návštěva náčelníka Vojenské policie byla rozdělena do dvou částí. Nejprve na učebně proběhlo teoretické seznámení se s danými odděleními a faktickými daty, a poté proběhla praktická ukázka. „Byl jsem překvapen, co jednotlivé mašinky a systémy umí. Na druhou stranu jsem zaznamenal i řadu věcí, které je třeba vylepšit, aby se zvýšila, respektive neklesla efektivita naší práce,“ podotkl Murček.

Ochranná služba Vojenské policie dnes a denně úzce spolupracuje s Ochrannou službou Policie České republiky. Poslední rozsáhlou součinností byla realizace a zabezpečení ochrany akce „Přehlídka 2018“, která se uskutečnila u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. „Přehlídka byla jednou z mnoha akcí, na které jsme s PČR spolupracovali. Ty ostatní nejsou tolik vidět. Pro mne je však důležitý fakt, že ze strany státní policie byla vždy naše práce velmi kladně hodnocena. Jsem rád, že se náčelník Vojenské policie s činností ochránců seznámil. Ví tak, kde máme silné, ale i slabší stránky, a co je třeba udělat pro to, abychom takto nastavenou spolupráci a prestiž udrželi či zkvalitnili,“ dodal na závěr velitel VeOSVP plukovník Jiří Roček.

Fotogalerie

Nahoru