Home page > Aktuality > Náčelník Vojenské policie se setkal se svým slovenským protějškem

Náčelník Vojenské policie se setkal se svým slovenským protějškem

16.6.2016 • Během své třídenní návštěvy moravského teritoria se náčelník Vojenské policie ČR sešel ve Vyškově se svým slovenský protějškem plukovníkem Milanem Hamarem. Shodli se na zintenzivnění bilaterální spolupráce mezi oběma stranami, a to zejména v oblasti výcviku. Důraz položí na ochranu osob.

U příležitosti desátého výročí založení JCBRN Defence COE (Centrum of Excellence pro obranu proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním) proběhla v pondělí ve Vyškově konference, na kterou zavítal náčelník Vojenské policie ČR brigádní generál Pavel Kříž. Součástí konference bylo představení jednotlivých COE zemí NATO. S COE Polska a Itálie seznámili přítomné vojenští policisté, kteří na těchto zahraničních pracovištích působí. Z polské Bydhoště zavítal do Vyškova plukovník Milan Diviak a z italské Vicenzi podplukovník Roman Gottfried.

Následující den na Odborné škole Vojenské policie ve Vyškově přivítal brigádní generál Kříž ředitele slovenské Vojenské policie plukovníka Milana Hamara. Hovořili o cvičení "Ochranca 2016", které se konalo na počátku dubna na Slovensku. Cvičení, kterého se zúčastnili i čeští vojenští policisté, bylo zaměřeno na ochranu a bezpečnost významné osoby ve vyčleněném prostoru. Dále oba vrcholní předtsavitelé diskutovali o dalším prohloubení spolupráce při společné přípravě a výcviku vojenských policistů – instruktorů. V neposlední řadě projednali kompetence a působnost Vojenské policie v ČR a na Slovensku.

"V letošním roce již několikáté setkání nejvyššího velení slovenské a české Vojenské policie jasně potvrzuje nastavený trend zintenzivňování bilaterální spolupráce mezi našimi složkami," sdělil brigádní generál Kříž.

Jednání podpořili náčelníci odborných škol VP obou zemí, podplukovník Marián Turanský z VP SR a podplukovník Libor Daněk z VP ČR. "Pro mě je další úkol zcela jasný, se slovenskými kolegy připravíme návrhy programů cvičení, výcviku a semináře specifické přípravy vojenských policistů prioritně s důrazem na ochranu osob," potvrdil podplukovník Daněk.

Na závěr jednání plukovník Hamar ocenil dosavadní spolupráci s VP ČR a předal brigádnímu generálovi Křížovi medaili VP SR 3. stupně.

V úterý odpoledne navštívil brigádní generál Kříž Velitelství Vojenské policie Olomouc, kde pohovořil s jeho velitelem plukovníkem Miroslavem Murčekem. Ve středu společně navštívili zásobovací úseky v Týništi nad Orlicí a v Čermné nad Orlicí.

 

Fotogalerie

Nahoru