Home page > Aktuality > Náčelník Vojenské policie jednal v Itálii

Náčelník Vojenské policie jednal v Itálii

13.3.2017 • Během třídenní návštěvy Itálie se minulý týden náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž  nejprve sešel se zástupcem velitele italských karabiniérů brigádním generálem Gino Micalem, poté navštívil mimo jiné i specializované centrum NATO.

Italští karabiniéry jsou vojensky organizovanou policejní složkou v počtu cca 115 tisíc příslušníků. Během pondělních rozhovorů diskutovali oba generálové o shodách v působnosti mezi oběma složkami, dále hovořili o problematice biometrie a kybernetické bezpečnosti. Zásadním tématem ale byla oblast „Stability Policing", což bylo ostatně i hlavní téma celé pracovní návštěvy náčelníka Vojenské policie ČR. Brigádní generál Micale na závěr setkání požádal brigádního generála Kříže o zapojení českých vojenských policistů do výcvikové mise iráckých policistů.

Následující den byl věnován zejména jednání na „NATO Stability Policing Centre of Excellence" (SP COE) ve Vicenze. "Měl jsem možnost se nejen detailně seznámit s činností centra založeného v roce 2015, ale rovněž i pohovořit s jeho příslušníky. Českou Vojenskou policii zde od začátku jeho působení zastupuje podplukovník gšt. Roman Gottfried," uvedl brigádní generál Kříž a dodal, že s ředitelem centra plukovníkem karabiniérů Andrea Parisem hovořili o podílu ČR na činnosti centra i o dalších centrem plánovaných aktivitách. Plukovník Paris vybídl generála Kříže k zapojení české Vojenské policie do výcvikových aktivit pro ozbrojené síly Afghánistánu vysláním expertů Vojenské policie pod hlavičkou SP COE. Tyto vzdělávací a výcvikové aktivity jsou plánovány již na letošní rok. "Jsem bytostně přesvědčený, že právě oblast „Stability Policing" je zásadním tématem pro všechny stávající i budoucí zahraniční operace. Jakmile dojde k ukončení bojových operací, je bezpodmínečně nutné soustředit se právě na „Stability Policing". Znovunastolení vlády práva, dohledu nad dodržováním lidských práv a zabezpečení vnitřního pořádku v zemích konfliktu je tématem, kterému je třeba věnovat náležitou pozornost a je nutné ho na všech úrovních velení a řízení prosazovat," sdělil v této souvislosti generál Kříž.

Oblast „Stability Policing" byla rovněž ústředním tématem jednání s brigádním generálem Giovanni T. Barbanem – ředitelem „Center of Excellence for Stability Police Units", které svou činnost směřuje zejména na africké a asijské země, a v neposlední řadě plukovníkem Robertem Pijningem – zástupcem velitele Eurogendfor (European Gendarmerie Force).

Ve středu zavítal náčelník české Vojenské policie do Poggio Renatico, kde jednal s velitelem DACCC (Deployable Air Command and Control Centre) generálmajorem Andreasem F. Kraakem, kde se zajímal zejména o činnost velitelství, jeho podíl na zabezpečení operací NATO a činnost Provost Marshala, kterou od roku 2014 zastává český vojenský policista major Zdeněk Koreczki.

Fotogalerie

Nahoru