Home page > Aktuality > Náčelník Vojenské policie jednal se svými protějšky ve Vídni

Náčelník Vojenské policie jednal se svými protějšky ve Vídni

Brigádní generál JUDr. Pavel Kříž, LL.M. navštívil ve dnech 14. a 15. ledna 2019 velitelství rakouské vojenské policie ve Vídni.

Ke krátké dvoudenní návštěvě ho a další náčelníky vojenských policií německy mluvících středoevropských zemí pozval plukovník Franz Baumgartner, Bundesheer Provost Marshal. Německo reprezentoval brigádní generál Udo Schnittker, Bundeswehr Provost Marshal a velitel Feldjäger, náčelníka vojenské policie Švýcarska brigádního generála Hanse Schatzmanna zastupoval jeho zástupce plukovník gšt. Christophe Schalbetter.

Společně se zúčastnili slavnostního vyhodnocení plnění úkolů rakouské vojenské policie, které před velitelským sborem vojenské policie provedl nový náčelník vojenské policie rakouské armády plukovník gšt. Thomas Ruthner. Mezi četnými čestnými hosty byli přítomni zástupci velení Bundesheeru, civilních bezpečnostních složek a politické scény. Význam dosažených výsledků vojenskou policií zdůraznil svou přítomností spolkový ministr obrany pan Mario Kunasek. Ten se také v průběhu slavnostního večera připojil k diskutující skupince náčelníků vojenských policií - zajímal se o jejich zkušenosti a plány dalšího rozvoje jejich složek.   

Druhý den ráno se náčelníci vojenských policií sešli spolu plukovníkem Baumgartnerem a jednali o možnostech společného výcviku českých a rakouských vojenských policistů na výcvikovém polygonu v německém Hannoveru. Tento polygon slouží k provádění náročného výcviku příslušníků jednotek Feldjäger, německého Bundeswehru. Na základě společně plněných úkolů v DEU EU BG a nově v projektu MP Cluster v rámci Framework Nation Concept umožňuje německá strana provádění společného výcviku jednotek participujících vojenských policií.

Nebude to ostatně poprvé, kdy čeští vojenští policisté cvičí na polygonu v Hannoveru. Pozitivní zkušenosti si odtud již v minulých letech přivezli příslušníci ochranné služby a zásahová jednotka vojenské policie. Náčelníci vojenských policií se v závěru jednání podělili o zkušenosti s prováděním změn v organizační struktuře a v materiálním vybavení svých sborů, prováděných na základě změn v bezpečnostním prostředí. Zajímali se především o rozvoj rakouské vojenské policie a o to, jak se osvědčuje komplexní změna organizační struktury a rozsahu plněných úkolů u švýcarské vojenské policie.

Jednání bezesporu přispělo k utužení spolupráce uvedených středoevropských vojenských policií. Navíc zdůraznilo vedoucí úlohu Německa v projektu MP Cluster. Brigádní generál JUDr. Pavel Kříž, LL.M. zdůraznil, že česká Vojenská policie chce hrát významnou úlohu při naplňování cílů, které si MP Cluster stanovil jak pro rok 2019, tak ve střednědobém horizontu.

Autor článku: Ing. Luboš Bahník

Fotogalerie

Nahoru