Home page > Aktuality > Na policejní akademii budou přednášet kriminalističtí odborníci Vojenské policie

Na policejní akademii budou přednášet kriminalističtí odborníci Vojenské policie

Rektor Policejní akademie České republiky v Praze, plukovník ve výslužbě David Dlouhý, navštívil Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie (OKTE VP), kde zároveň jednal s náčelníkem Vojenské policie plukovníkem Miroslavem Murčekem o možnosti pedagogického působení kriminalistických expertů VP na akademické půdě.

„Policie samozřejmě své specialisty má. Na akademické půdě však postrádáme erudované přednášející, kteří by měli letitou a pestrou praxi,“ zmínil během rozhovoru s plukovníkem Murčekem rektor policejní akademie. Zmínil také náročnost přípravy expertů: „jen samotná příprava na některý z odborných postů znalce či technika trvá roky, a poté je třeba sbírat ve výkonu zkušenosti.“

Kriminalističtí technici i znalci Vojenské policie a Policie České republiky se od sebe kromě uniformy téměř neliší. Na všechny jsou kladeny stejné nároky, absolvují stejné odborné kurzy a pro všechny platí stejné akreditační podmínky. Obdobně je tomu i s jejich vytížeností. Pracoviště odborných kriminalistických expertiz jsou neustále zahlcena. “Snažíme se vzájemně si pomáhat, usnadní nám to mnohokrát práci. Spolupráce s PČR je nadstandardní,“ zmínil během představování OKTE VP jeho náčelník podplukovník Tomáš Vokálek.

Dvě podstatné věci Vojenskou policii v tomto oboru od Policie České republiky přesto odlišují. Oddělení kriminalistické techniky a expertiz VP na rozdíl od státní policie ve své činnosti disponuje odvětvím pyrotechnika, a dále kriminalističtí technici VP pravidelně působí v zahraničních operacích.

V roce 2018 byla podepsána novelizovaná Dohoda o vzájemné spolupráci Vojenské policie a Policie České republiky, což pomohlo k funkční spolupráci obou složek. „Mezi našimi policejními složkami je reciprocita již běžnou denní záležitostí. Jsem rád, že se spolupráce rozroste i do akademické sféry, protože vzdělaný personál je stavebním pilířem pro efektivní a bezproblémový chod složky,“ uzavřel jednání náčelník Vojenské policie Miroslav Murček.

Fotogalerie

Nahoru