Home page > Aktuality > Mnohonárodní prapor vojenské policie se připravuje na připojení k Mnohonárodnímu sboru Severovýchod

Mnohonárodní prapor vojenské policie se připravuje na připojení k Mnohonárodnímu sboru Severovýchod

17.9.2016 V chorvatské Brijuni se minulý týden na konferenci koordinační skupiny Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO sešli hlavní představitelé jeho zakládajících zemí.

Hlavní představitele Vojenské policie České republiky, Chorvatska, Polska a Slovenska tentokrát doplnili partneři z Centra of Excellence vojenské policie (NATO MP CoE Bydgoszcz). Nechyběl ani pravidelný host poradce velitele Mnohonárodního sboru Severovýchod ve věcech policejní ochrany podplukovník Piotr Wladzimiruk. Sbor sídlí v polském Štětíně a jeho hlavní náplní je plánování a vedení operací kolektivní obrany podle článku 5 Severoatlantické smlouvy.

„Vyhodnotili jsme činnost praporu při nedávném rozsáhlém mezinárodním cvičení Anakonda 2016, upřesnili jeho činnost v roce 2017 a identifikovali jsme aktivity jednotky ve střednědobém horizontu, včetně jejího budoucího možného zapojení do zahraničních operací NATO, EU a OSN,“ uvedl o průběhu jednání náčelník Vojenské policie České republiky brigádní generál Pavel Kříž. Vojenští policisté měli unikátní příležitost reálně si procvičit policejní podporu během tak velkého cvičení, jakým Anakonda 2016 bezesporu byla. Rozhodně nezklamali a zároveň získali mnoho osobních zkušeností. Neméně důležitým bodem konference bylo podepsání aktualizované implementační dohody, která stanovuje činnost mnohonárodního praporu vojenské policie NATO a odpovědnost každé zúčastněné země.

V loňském roce prošel prapor prověrkami dle metodiky CREVAL s cílem zjistit, zda je připraven k bojovému nasazení. Kontrolní komise Velitelství pozemních sil NATO z tureckého Izmiru konstatovala, že jednotka je připravena k plnění úkolů v zahraničních operacích pod vlajkou NATO. „Certifikaci předcházelo dlouhodobé úsilí a spolupráce zejména v oblasti přípravy a výcviku. Je proto nutné vyslat takto vycvičené uskupení do zahraniční operace,“ zmínil v průběhu jednání generál Kříž.

„Podaří-li se v letošním roce připojení k Mnohonárodnímu sboru Severovýchod, stane se Mnohonárodní prapor vojenské policie NATO první mnohonárodní vojensko-policejní jednotkou podřízenou uvedenému sboru v oblastech přípravy a výcviku, včetně přípravy ke společnému nasazení v zahraničních operacích,“ zmínil podplukovník Roman Gavlas z Hlavního velitelství Vojenské policie. Doplnil, že se prapor v příštím roce zúčastní certifikačního cvičení Saber Strike 2017, v jehož průběhu budou prověřeny dosažené schopnosti Mnohonárodního sboru Severovýchod se kterým prapor spolupracuje již od roku 2011.

Generál Kříž v závěru konference vyzval všechny přítomné zástupce vojenských policií, aby v současné komplikované bezpečnostní situaci identifikovali možný prostor nasazení praporu tak, aby mohl být připraven společný konsolidovaný návrh k nasazení jednotky, který bude předložen k rozhodnutí na ministerské úrovni v jednotlivých partnerských státech.

 

Fotogalerie

Nahoru