Home page > Aktuality > Mnohonárodní prapor vojenské police NATO splnil hlavní úkol štábního cvičení

Mnohonárodní prapor vojenské police NATO splnil hlavní úkol štábního cvičení

9.5.2018 • Mnohonárodní prapor vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT) složený z vojenských policistů České republiky, Slovenska, Polska a Chorvatska absolvoval v Liptovském Mikuláši od 23. do 27. dubna štábní cvičení. Smyslem cvičení bylo připravit nového velitele praporu na složité podmínky při rozhodování o činnosti praporu v místě nasazení. Výsledkem týdenního úsilí mnohonárodního štábu bylo zpracování závazného dokumentu, kterým je rozkaz velitele praporu (OPORD), podle nějž bude řízena činnost jednotky v místě fiktivní operace.

Praporu každý rok předsedá jiná členská země. V letošním roce předsednictví převzala Česká republika a prapor bude pracovat pod velením majora Radka Ocelky, příslušníka Velitelství ochranné služby VP. Na počátku cvičení major Ocelka obdržel od nadřízeného stupně operační rozkaz s konkrétním úkolem, který bude jednotka plnit v průběhu operace. Za vyhotovení OPORD praporu je odpovědný náčelník štábu praporu, který koordinuje činnost jednotlivých sekcí štábu dle pokynů velitele.

Paralelně se štábním nácvikem proběhlo na Slovensku poslední setkání mnohonárodního plánovacího týmu (Multinational Core Planning Team - MCPT). Úkolem MCPT bylo doladit poslední detaily plánovaného cvičení s počítačovou podporou (CAX), které proběhne na přelomu května a června v Brně a bude vyvrcholením výcvikových aktivit mnohonárodního praporu v roce 2018. „Scénář letošního cvičení je oproti minulosti poměrně nestandardní. Vzhledem k dynamicky se vyvíjející bezpečnostní situaci ve světě, a především v Evropě, implementoval plánovací tým do scénáře aktuální problematiku. To by mělo ověřit, jestli na tomto principu bude prapor v budoucnu schopen fungovat,“ okomentoval přípravu MNMPBAT vedoucí mnohonárodního plánovacího týmu major Zdeněk Koreczki z Velitelství VP Olomouc.

„Já jsem nejstarší člen praporu polské armády. Působím zde již deset let. Být součástí mnohonárodního praporu je výzva. Musíte překonat jazykovou bariéru a sesouladit kulturní i taktické zvyklosti všech zemí – pracovat pro všechny vždy s tím nejlepším úmyslem. Výhodou je, že téměř devadesát procent členů praporu bylo nasazeno v bojových misích. Na základě těchto zkušeností jsme schopni v počátečním chaosu nalézt nejdůležitější opěrné body a vytyčit tak správnou cestu, kterou se prapor musí ubírat. Navzájem se od sebe učíme a předáváme zkušenosti nováčkům, kteří budou prapor řídit v budoucnu. Jsem rád, že si v letošním roce můžeme vyzkoušet situaci, jež může reálně nastat,“ vyhodnotil činnost praporu člen jeho štábu kapitán Tomasz Urbanek.

Štábní cvičení mnohonárodního praporu vojenské policie oživila praktické ukázka polských vojenských policistů. Ti v Liptovském Mikuláši představili spojovací prostředky, které prapor využívá a jeho kompletní spojovací systém. Radiostanice HARRIS typového označení AN/PRC 150 C a AN/PRC 117F/H jsou schopny přenášet spojení na poměrně velké vzdálenosti bez nutnosti technicky složitého zázemí, což plně vyhovuje potřebám praporu.

Velící poddůstojník praporu nadrotmistr Marcel Fraňo, slovenský vojenský policista, stanovil zásadní myšlenku štábního cvičení jednoznačně. „Bylo zapotřebí, aby se vedoucí jednotlivých sekcí soustředili na mentorování nových příslušníků praporu, kteří nemají zkušenosti se štábními funkcemi. Pokud bychom nebyli schopni zvládnout situaci po teoretické rovině, už vůbec bychom ji nebyli schopni zvládnout reálně. Štábní cvičení je stejně důležité jako cvičení jednotek v terénu,“ řekl nadrotmistr Fraňo, který v závěru, stejně jako velitel praporu  major Ocelka, hodnotil cvičení velmi pozitivně. 

Autor: poručice Nikola Hájková, VeOSVP

Fotogalerie

Nahoru