Home page > Aktuality > Dvacetileté členství v NATO výrazně ovlivnilo i Vojenskou policii

Dvacetileté členství v NATO výrazně ovlivnilo i Vojenskou policii

Vstupem České republiky do NATO se Vojenské policii rozšířila možnost spolupráce a výměny zkušeností s vojenskými policiemi partnerských států NATO.

V současné době plní příslušníci Vojenské police (VP) standardní úkoly, které jim stanovuje zákon. Jejich činnost je primárně zaměřena na policejní ochranu ozbrojených sil, ochranu majetku rezortu obrany, ochranu důležitých osob a objektů. Své úkoly plní také v zahraničních operacích.

Vojenští policisté jsou nasazeni v Afghánistánu, kde zabezpečují ochranu zastupitelského úřadu České republiky se sídlem v Kábulu. Na své předešlé úspěšné působení navazují v Iráku, kde poskytují poradenskou a výcvikovou činnost iráckým bezpečnostním složkám. Začleněni jsou i do mise eFP na území Litvy a Lotyšska. V rámci Vojenské policie jsou budovány i jednotky sil rychlé reakce NATO určených do sestav úkolových uskupení AČR. Ve vztahu k alianci nelze opomenout ani Mnohonárodní prapor vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT), který je předurčen pro působení v zahraničních operacích a je schopen plnit širokou škálu specifických činností. V roce 2018 Česká republika tomuto praporu předsedala.

U příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO  Česká televize (ČT) pravidelnými vstupy dokumentuje činnost jednotlivých složek armády a rezortu obrany a rozšiřuje tím povědomí veřejnosti o armádě a rezortu obrany obecně. Jeden ze štábů ČT se zaměřil i na Vojenskou policii. Náčelník Vojenské policie plukovník Miroslav Murček objasnil úkoly a podstatu činnosti VP. Na druhé straně příslušník Velitelství ochranné služby VP kapitán Lukáš Fait přiblížil náležitosti výkonu policejní služby a podělil se o vlastní zkušenosti člena ochranného týmu generála Petra Pavla, jehož byl členem, když ČR  předsedala vojenskému výboru NATO.

Fotogalerie

Nahoru