Home page > Aktuality > Do Afghánistánu a Iráku odjedou jen ti nejlépe připravení vojenští policisté

Do Afghánistánu a Iráku odjedou jen ti nejlépe připravení vojenští policisté

27.4.2017 • Ve vojenském výcvikové prostoru Boletice na Českokrumlovsku se v těchto dnech připravují vojenští policisté ze všech velitelství Vojenské policie na působení v zahraničních operacích. Jejich profesionální přístup ocenil náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž i velitel Velitelství Vojenské policie Olomouc plukovník gšt. Miroslav Murček.

Desítky vojenských policistů se intenzivně připravují na zabezpečení zahraničních operací v Iráku a Afghánistánu, kde by se měli podílet na přípravě tamních policistů  a zabezpečení policejní ochrany. Náročná společná příprava trvá čtyři měsíce a na začátku června bude zakončena certifikací. Ti nejvhodnější odjedou plnit úkol Ministerstva obrany do Afghánistánu v červenci.

„Pro zařazení do přípravy bylo nezbytné úspěšně absolvovat výběrové řízení, jehož součástí byly jazykový a kondiční test, prověření řidičských dovedností, samozřejmě zacházení se zbraněmi a střelba. Následovala individuální příprava v jednotlivých odbornostech. Ti „nej“, se kterými počítáme do zahraniční operace musí absolvovat celý výcvik a být úspěšní při závěrečném testu,“ uvedl major Petr Kadlec z Velitelství ochranné služby Vojenské policie. Jeho nekompromisnost je namístě. Přípravě a předcházení krizové situaci je věnována maximální pozornost. Jediné špatné rozhodnutí může mít fatální následky.

Dvě třetiny těch, kteří se v Boleticích připravují již mají zkušenost alespoň z jedné zahraniční operace, někteří se dostali i do bojových situací. Na otázku, čím je působení v zahraničí odlišné od toho, čím se standardně Vojenská policie zabývá, sdělil major David Strokosz z Hlavního velitelství Vojenské policie, že za hranicemi České republiky se vojenští policisté musí vypořádat s jiným prostředím a tím souvisejícími zvyklostmi, zvýšeným rizikem a odlišnými hrozbami, namístě jsou i specifika při jednání s místním obyvatelstvem a nepochybně vysoká míra spolupráce s aliančními partnery a místními bezpečnostními složkami.

Výcvik je zaměřen na působení v oblasti ochrany, přepravy a doprovodu osob, výcvikových misí apod. Ti nejvhodnější kandidáti musí umět naplánovat, připravit a provést policejní ochranu,  přepravit a ochránit osoby včetně zásad prevence, zvládat činnost při dopravních nehodách, následných zraněních a dalších mimořádných událostech. Na útok, případně jinou krizovou situaci, musí reagovat bez zaváhání. Drilují i instruktorskou činnost a metodiku vedení výcviku.

„Již ze zaměření výběrového řízení vyplývá, že vyžadujeme dovednosti v řízení vozidel, střelbě a ovládání ručních zbraní, první pomoci dle zásad Tactical Combat Casualty Care (systém péče o zraněného v bojových podmínkách), boji beze zbraně, policejní taktice, topografii a zvládnutí cizího jazyka,“ specifikoval plukovník Murček. Doplnil, že funkční tým potřebuje společný základ, kde se dovednosti prolínají, doplněný o systém odborností a specializací.

Fotogalerie

Nahoru