Home page > Aktuality > Čeští vojenští policisté pomáhají při založení Vojenské policie Ukrajiny

Čeští vojenští policisté pomáhají při založení Vojenské policie Ukrajiny

10.7.2017 •  Na přelomu května a června proběhlo v ukrajinském Lvově pravidelné jednání podvýboru vojenské policie - Military Police Sub-Committee v rámci Multinational Joint Commission for Defence Reform and Security for the Ukraine. 

Na přelomu května a června proběhlo v ukrajinském Lvově pravidelné jednání podvýboru vojenské policie - Military Police Sub-Committee v rámci Multinational Joint Commission for Defence Reform and Security for the Ukraine. „Tento program, který slouží k výstavbě ozbrojených sil Ukrajiny, je společným projektem USA a Kanady,“ vysvětlil zástupce náčelníka oddělení přípravy a výcviku Hlavního velitelství Vojenské policie major Michal Nový, který se jednání pravidelně účastní. Doplnil, že partnerskými složkami podkomise jsou kromě zástupců VP Kanady, USA a ČR také zástupci Litvy, Velké Británie, Polska, Dánska a Military Police Centre of Excellence (NATO MP COE).

Na otázku, kdy se partnerem stala česká VP, odpověděl náčelník VP brigádní generál Pavel Kříž. „V roce 2016 na konferenci náčelníků vojenských policií v Belgii požádal kanadský Provost Marshal ostatní náčelníky o to, aby mu pomohli s programem výstavby VP Ukrajiny. Rozhodl jsem se udělat vše pro to, abychom ukrajinským kolegům pomohli,“ uvedl brigádní generál Kříž.

V průběhu třídenního jednání ukrajinští zástupci doložili situaci, strukturu a schopnosti současné vojenské pořádkové služby - Military Law and Order Service (MLOS) Ukrajiny, na jejímž základě má být VP vytvořena a kanadští instruktoři informovali o stavu výcvikové mise pro ozbrojené síly Ukrajiny. Ve Lvově se diskutovalo o možném zapojení dalších států do výstavby ukrajinské VP a VP ČR byla opětovně požádána o materiální podporu nově vznikající VP Ukrajiny, o poskytnutí kurzů pro vojenské policisty na území ČR nebo jejich organizaci na území Ukrajiny. Od roku 2018 budou ukrajinští vojenští policisté vytvářet kriminální službu, s čímž je spojena žádost o poskytnutí mentoringu při její výstavbě.

Ve stejném termínu pracoval ve Lvově mentorovací tým VP ČR. Úkolem plukovníka v z. Luboše Bahníka, majora Jana Čermáka oba z Hlavního velitelství Vojenské policie a kapitána Martina Haška z Velitelství Vojenské policie Olomouc bylo seznámit tamní autory zákona o VP s filosofií stavby našeho zákona o VP, s vývojem této normy, objasnit vazby do branných a obecně platných zákonů a vyhlášek v právním systému ČR. „Zvláštní pozornost byla věnována především kriminální a dopravní službě,“ sdělil major Čermák. Po zodpovězení mnoha dotazů v závěru mentorům poděkoval zástupce náčelníka VP Ukrajiny plukovník Vasil Maksymenko a požádal české zástupce o pokračování ve spolupráci, zejména při přípravě novel zákona o VP Ukrajiny.

„Práce mentorovacího týmu si velice vážím a rozhodně bych rád rozvíjel další spolupráci s ukrajinskými kolegy. Major Nový se bude i nadále zúčastňovat pracovních jednání MP Sub-Committee, kde probíhá diskuse o možnosti vyslání mentora k podpoře výstavby kriminální služby VP Ukrajiny, případně instruktorů do specializačních kurzů na území Ukrajiny. My jsme připraveni vyslat znovu mentory, aby pomohli kolegům s tvorbou novely zákona,“ zdůraznil brigádní generál Kříž.

Podle slov plukovníka v z. Luboše Bahníka česká VP tak poskytne účinnou pomoc nově budované VP Ukrajiny a na druhé straně bude mít možnost získávat zkušenosti z práce VP Ukrajiny v prostředí permanentního hybridního konfliktu.

Fotogalerie

Nahoru