Home page > Aktuality > Bezpečnostní veletrh IDET 2019 zabezpečen Vojenskou policií

Bezpečnostní veletrh IDET 2019 zabezpečen Vojenskou policií

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET je přehlídkou obranných a bezpečnostních technologií se zastoupením vystavovatelů z celého světa. Každoročně se ho účastní významní političtí i vojenští představitelé z České republiky i zahraničí. V letošním roce se konal v termínu 29. – 31. května. Již tradičně na něj navázal Den bezpečnosti - Záchranáři dětem určený široké veřejnosti. Ačkoliv vlastní veletrh trval pouhé tři dny, Vojenská policie byla v rámci realizace s ním spojených bezpečnostních opatření nasazena plných 14 dní.

Vojenská policie (VP) od 22. května do 4. června plnila úkoly komplexní policejní ochrany veletrhu IDET 2019. Na policejní ochraně se podílela všechna velitelství Vojenské policie. Velitelem policejního zabezpečení byl major Lubomír Štarha z Hlavního velitelství VP. Jádro skupiny bylo tvořeno příslušníky Velitelství VP Olomouc, kteří se společně se zástupci Velitelství VP Tábor a Velitelství ochranné služby VP (VeOSVP), mimo jiné, podíleli na elektronickém střežení určených prostor, hlídkové činnosti apod. V noci navíc nad bezpečností akce bděli příslušníci Oddělení ochrany letiště VeOSVP s využitím speciální monitorovací techniky.

V letošním roce byli do služby povoláni i příslušníci Aktivní zálohy VP (AZVP). Celkem 16 aktivních záložníku se zapojilo do plnění úkolů policejní ochrany, kterými byla hlídková činnost, střežení VIP vchodu či VIP parkoviště apod. „Našim cílem bylo prohloubit odborné znalosti příslušníků AZ v přímém výkonu. Zapojili jsme je v maximální možné míře. Pracovali v hlídkách s profesionálními policisty a musím říci, že pracovali výborně,“ okomentoval činnost AZVP zástupce velitele policejního zabezpečení veletrhu IDET kapitán Miroslav Žádník.

Dalšími úkoly vojenských policistů a aktivních záloh podílejících se na veletrhu IDET 2019 byly početné doprovody přesunů munice, zbraní a materiálu, nebo doprovody a navádění nadrozměrné techniky. Koordinace veškerých činností, které bylo častokrát nutno operativně upravovat, stála mnoho úsilí. Slaďovací briefingy a vyhodnocení splnění úkolů byly běžnou praxí i několikrát denně. V plném nasazení byli i příslušníci Oddělení doprovodů VeOSVP, kteří zajišťovali osobní ochranu představitelů zahraničních rezortů obrany. „Vojenští policisté pracovali na policejní ochraně veletrhu IDET ve dne v noci. Důkazem dobře odvedené práce je jeho hladký průběh,“ uzavřel ohlédnutí za veletrhem náčelník VP plukovník Miroslav Murček.

Fotogalerie

Nahoru