Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Územní uspořádání Vojenské policie


Kontrolou nastavených pravidel pro zpracování, uchovávání a ochranu osobních údajů v oblasti prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a přestupků, a jejich dodržování, je v rámci Vojenské policie vnitřním předpisem stanoven POVĚŘENCEM VP od 1. ledna 2019 kapitán Mgr. Daniel Šanda.

e-mail: vojenskapolicie@army.cz

tel.: 973 215 659


 

Slavnostní nástup u příležitosti 30. výročí vzniku Vojenské policie

Publikováno: 14.9.2021 Autor: Kateřina Mlýnková

Dne 14. září 2021 proběhl na národním památníku na Vítkově slavnostní akt u příležitosti 30. výročí vzniku Vojenské policie. Ceremoniál probíhal za přítomnosti Předsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátu Parlamentu České republiky Pavla Fischera, ministra obrany Lubomíra Metnara, pana poslance Pavla Růžičky, zástupce náčelníka generálního štábu - inspektora armády České republiky generálmajora Milana Schulce, bývalých náčelníků Vojenské policie a dalších vzácných hostů.

Kurz modulární jízdy v součinnosti se slovenskou Vojenskou polícií

Publikováno: 11.9.2021 Autor: Kateřina Mlýnková

Začátkem nového školního roku organizovali příslušníci Oddělení základní a odborné přípravy Hlavního velitelství Vojenské policie „Modulární kurz techniky jízdy“, který byl určen pro instruktory Vojenské policie České republiky a Vojenské polície Slovenské republiky.   ...

Vozítko UGV SOM 6

VědaFest 2021

Publikováno: 9.9.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Dne 8. září 2021 se návštěvníci dejvického Kulaťáku v Praze mohli zúčastnit VědaFestu 2021. Tento festival vědy je projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí. Cílem této akce je přiblížit návštěvníkům, převážně dětem a mládeži, hravým způsobem to nejzajímavější ze světa technických, přírodních a společenských věd.

Aktivní záloha VP

Aktivní záloha kriminální služby Vojenské policie opět aktivní

Publikováno: 26.8.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Policejní zákroky, manipulace se zbraní, ostré střelby a aktivní účast na šetření a prověřování případů obecné i hospodářské kriminality vedených Vojenskou policií – to vše bylo náplní dvou 14 denních prázdninových cvičení Oddělení aktivní zálohy kriminální služby Hlavního velitelství Vojenské policie.

Očkovat x neočkovat?

Lidé naočkovaní dezinformacemi

Publikováno: 10.8.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Poslední dobou se na mě lidé obrací s obtížemi jako nespavost, únava, úzkosti nebo otupělost, které se u nich objevily poté, co prodělali covid. Mezi odborníky se tomu začalo říkat mozková mlha. Ptají se, zda bych jim uměla jako psycholog pomoci.

Nahoru