Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Územní uspořádání Vojenské policie


Kontrolou nastavených pravidel pro zpracování, uchovávání a ochranu osobních údajů v oblasti prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a přestupků, a jejich dodržování, je v rámci Vojenské policie vnitřním předpisem stanoven POVĚŘENCEM VP od 1. ledna 2019 kapitán Mgr. Daniel Šanda.

e-mail: vojenskapolicie@army.cz

tel.: 973 215 659


 

Certifikovaní účastníci kurzu K9TCCC

Vojenští policisté se učili zachraňovat služební psy na bojišti

Publikováno: 29.11.2021 Autor: Kateřina Mlýnková

Kynolog a služební pes – dvojice, která mezi sebou musí mít vztah založený na důvěře a empatii. Práce kynologů a jejich čtyřnohých parťáků je využívána jak v prevenci, tak i v reálném nasazení. Vzhledem k tomu, že psi nejsou nijak chráněni proti střelbě nebo jinému poranění, musí si kynolog v případě zranění svého svěřence umět poradit a psa se pokusit zachránit.

Praktické zaměstnání ADR

Zdokonalovací kurz "Silniční kontroly vozidel ozbrojených si"

Publikováno: 22.11.2021 Autor: Kateřina Mlýnková

 Ve dnech 10. – 12. listopadu 2021 proběhl u Oddělení základní a odborné přípravy Hlavního velitelství Vojenské policie (OdZOPř) zdokonalovací kurz „Silniční kontroly vozidel ozbrojených sil“. Příslušníci dopravně - pořádkové služby a pohotovostních oddělení si procvičili nejen teoreticky, ale i prakticky provádění technických kontrol vozidel a silniční přepravu nebezpečného materiálu (ADR).

Aktivní zálohy Hlavního velitelství Vojenské policie opět cvičí

Publikováno: 9.10.2021 Autor: Kateřina Mlýnková

Dopravně pořádková a ochranná činnost byla tentokrát primární součástí vojenského cvičení aktivních záloh Hlavního velitelství Vojenské policie, jejichž specializací je výkon kriminální služby. Příslušníci aktivních záloh se zdokonalovali také ve střelecké přípravě, kdy byla důležitá kooperace všech přítomných při řešení modelové situace napadení hlídky, a na laserové střelnici následné zneškodnění útočníka mezi civilními osobami.

Kurz instruktorů zvládání davu – CRC (Crowd riot control)

Publikováno: 27.9.2021 Autor: Kateřina Mlýnková

Schopnosti zvládání davu si prohlubovali a zdokonalovali instruktoři Vojenské policie ve dnech 20. – 24. 9.2021 na rozptylu letiště Pardubice ve Starém Mateřově, v rámci kurzu pro instruktory ve zvládání davu. Cílem tohoto kurzu bylo i zdokonalení a upevnění kooperace mezi vojenskými útvary Armády České republiky a bezpečnostními složkami České republiky, které se touto problematikou zabývají.

Slavnostní nástup u příležitosti 30. výročí vzniku Vojenské policie

Publikováno: 14.9.2021 Autor: Kateřina Mlýnková

Dne 14. září 2021 proběhl na národním památníku na Vítkově slavnostní akt u příležitosti 30. výročí vzniku Vojenské policie. Ceremoniál probíhal za přítomnosti Předsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátu Parlamentu České republiky Pavla Fischera, ministra obrany Lubomíra Metnara, pana poslance Pavla Růžičky, zástupce náčelníka generálního štábu - inspektora armády České republiky generálmajora Milana Schulce, bývalých náčelníků Vojenské policie a dalších vzácných hostů.

Nahoru