Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

 

Vojenská policieV čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Územní uspořádání Vojenské policie

všichni museli projít bezpečnostní kontrolou

Den otevřených dveří na Ministerstvu obrany ČR přilákal stovky návštěvníků

Publikováno: 29.9.2017 Autor: Lenka Haberová

29.9.2017 • Poprvé v novodobých dějinách naší země se veřejnosti otevřel areál Ministerstva obrany ČR.

zadržení nebezpečného pachatele z vrtulníku

Do přípravy psovodů Vojenské policie se zapojily i další ozbrojené složky

Publikováno: 27.9.2017 Autor: Lenka Haberová

27.9.2017 • Již 8. ročník soustředěného kondičního výcviku psovodů a služebních psů uspořádala Vojenská policie ve dnech 18. – 22. září v Náměšti nad Oslavou a jejím okolí.

tatínky lákala především rychlá kola

Vojenskou policii obklopily na pražské Letné tisíce lidí

Publikováno: 25.9.2017 Autor: Lenka Haberová

25.9.2017 • Od brzkého sobotního rána 23. září zaplnily Letenskou pláň tisíce Pražanů, které sem v rámci akce „Den s armádou 2017“ přilákala současná i historická vojenská technika a statické i dynamické ukázky pozemních sil, vzdušných sil, Vojenské policie a ostatních složek resortu MO.

nasazování pout

Instruktoři americké Vojenské policie školili české a slovenské kolegy

Publikováno: 19.9.2017 Autor: Lenka Haberová

19.9.2017 • Zástupci všech čtyř velitelství české Vojenské policie se společně se třemi slovenskými kolegy zúčastnili minulý týden v Táboře výcviku, který byl zaměřen na činnost příslušníků VP v oblasti zadržovacích činností. V rámci spolupráce v programu Mil-Mil zabezpečovali kurz instruktoři americké VP.

nalezení výbušnin na železniční trati

Na Policejní mistrovství České republiky psovodů a služebních psů získali vojenští policisté cenné kovy

Publikováno: 12.9.2017 Autor: Lenka Haberová

12.9.2017 • Od 4. do 8. září prokazovali v Solenici u Orlické přehrady své dovednosti psovodi se svými psy na XIV. Policejním mistrovství České republiky. Této prestižní kynologické soutěže se zúčastnila dvoučlenná družstva psovodů se speciálně vycvičenými psy z krajských ředitelství Policie ČR, útvarů Policie ČR s celostátní působností a Vojenské policie.

Nahoru